LA BLOUSE ROUMAINE “I HEAR YOU!”

Botanical installation for La Blouse Roumaine, for Maria Tanase’s centenary.
We are touched by her song because we feel the same in our heart.

Instalație botanică pentru La Blouse Roumaine, cu ocazia centenarului Mariei Tănase.
Suntem atinși de cântecul ei deoarece simțim în pieptul nostru aceleași doruri.

Location: Lelia Teahouse, Bucharest
Date: 2013