SELENIT

Mixed medium installations for “Selenit” exhibition of the 3rd year sudents of Fashion Department, University of Arts, Bucharest.

Idea: Backing-off from daily noise to find inner peace.
Elements: Water (away from noise, reconnect with nature) = Flow (Inside) = Floating (Meditation)

Instalații din medii mixte pentru expoziția “Selenit” a studenților din anul trei, Modă, UNARTE

Ideea: Îndepărtare de zgomotul cotidian pentru a găsi pace interioară
Elemente: Apă (departe de zgomot, reconectare cu natura) = Curgere (Înăuntru) = Plutire (Meditație)

Location: Galateca Gallery, Bucharest
Date: March 2014